phutho

Các trường học trên địa bàn huyện Tam Nông trao 105 triệu đồng hỗ trợ 05 trường học bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ sau cơn bão số 3