Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Giáo dục trung học cơ sở

Văn bản về chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm và thực hiện Kế hoạch thời gian năm học


Bộ Giáo dục:

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn nêu rõ, nếu các cơ sở giáo dục có số lượng học sinh vượt quá chỉ tiêu thì cần xây dựng phương án phù hợp, tuyệt đối không được tổ chức thi tuyển.