Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Hệ thống văn bản

Công văn số 26/PGD&ĐT ngày 23/1/2017về việc tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề "Đi đường an toàn - Cho bạn cho tôi" lần thứ hai


Công văn về việc sử dụng Trang thông tin điện tử


Công văn về việc sử dụng Trang thông tin điện tử


Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017


Văn bản của Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2016 đối với cấp học mầm non


Công văn về việc tuyên truyền truy cập, cập nhật thông tin trang Website của Phòng, Sở GD&ĐT


Văn bản về bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa phương năm 2016


Văn bản về nộp hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016


Hướng dẫn công tác tuyển sinh cấp tiểu học năm học 2016 - 2017


Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh THCS năm học 2016 - 2017