Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Giới thiệu

Lãnh đạo và Cán bộ Phòng GD&ĐT Tam Nông


Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng GD&ĐT Tam Nông

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.


Khái quát vài nét về đặc điểm huyện Tam Nông

Tam Nông là huyện bán trung du miền núi, nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Phú Thọ, được bao bọc bởi ba trong số những dòng sông lớn trên bản đồ Việt Nam là sông Hồng, sông Đà và sông Bứa. Nằm cạnh sông Hồng, ranh giới tự nhiên với thị xã Phú Thọ ở phía Bắc và huyện Lâm Thao về phía Đông Bắc; phía Đông Nam tiếp giáp với sông Đà là ranh giới tự nhiên với Hà Nội; phía Tây Nam giáp huyện Thanh Thuỷ và Thanh Sơn; phía Tây Bắc giáp huyện Thanh Ba và huyện Cẩm Khê, ranh giới tự nhiên là sông Bứa. Huyện Tam Nông có diện tích tự nhiên 15.596,92 ha với địa hình phần lớn là đồi núi thấp, xen kẽ có các dộc ruộng, đột xuất có một vài núi cao và một số đầm nước.


Giới thiệu Phòng GD&ĐT Tam Nông

Phòng GD&ĐT Tam Nông được thành lập 1959, đến năm 1977 khi 2 huyện Tam Nông và Thanh Thuỷ sáp nhập thì đổi tên thành Phòng GD&ĐT Tam Thanh; đến năm 1999 huyện Tam Thanh lại chia tách thành 2 huyện Tam Nông và Thanh thuỷ thì lại đổi tên thành phòng GD&ĐT Tam Nông.