Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Phú Thọ kiểm tra việc triển khai nhân rộng, đánh giá mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập năm 2016 tại huyện Tam Nông.

 Chiều ngày 14/12, Đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ - Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tam Nông, để kiểm tra kết quả triển khai nhân rộng, đánh giá mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập năm 2016 huyện Tam Nông.

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Phú Thọ kiểm tra việc triển khai nhân rộng, đánh giá mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập năm 2016 huyện Tam Nông.

(Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Phú Thọ kiểm tra việc triển khai nhân rộng, đánh giá mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập năm 2016 huyện Tam Nông.)

 

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đình Thi - TUV -  Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Văn Ngọc - UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện; đồng chí Phùng Duy Dục - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện - UVBTV Hội khuyến học huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - UVBTV Hội Khuyến học huyện; thành viên BCĐ xây dựng xã hội học tập huyện; Chủ tịch Hội Khuyến học và BCĐ xây dựng xã hội học tập 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ và Quyết định 14/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và Kế hoạch 242/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng, đánh giá, công nhận các mô hình học tập, huyện Tam Nông đã thu được nhiều kết quả: Toàn huyện đã có 7789/9980 gia đình đăng ký gia đình học tập, trong đó số hộ đạt gia đình học tập là 6.750 hộ, đạt 86,6%; số dòng họ đạt dòng họ học tập là 126/157, đạt tỷ lệ 80,2%; 102/122 khu dân cư đạt danh hiệu cộng đồng học tập, đạt 83,6%; 123/133 đơn vị đạt đơn vị học tập, đạt 92,4%. Trong đó có nhiều đơn vị triển khai tốt như Thượng Nông, Cổ Tiết, Thanh Uyên, Tề Lễ... Một số xã khó khăn như Tam Cường, Thọ Văn đã có nhiều cố gắng triển khai đúng tiến độ và đạt yêu cầu đề ra.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện thảo luận và các đại biểu các xã, thị trấn đã có nhiều ý kiến làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 14/QĐ-UBND và Kế hoạch 242/KH-UBND của UBND tỉnh, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, chấm điểm, bình xét, đánh giá và công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” năm 2016.

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Khuyến học tỉnh và BCĐ xây dựng xã hội học tập tỉnh Phú Thọ đối với công tác khuyến học, khuyến tài nói chung và công tác triển khai xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Tam Nông. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Đình Thi cũng đã thông tin khái quát một số kết quả đáng khích lệ của huyện Tam Nông đã đạt được năm 2016 trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng và nhân rộng mô hình xã hội học tập trên địa bàn huyện. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh các nội dung quan trọng đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xác định xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Mở rộng và nâng cao chất lượng mô hình gia đình học tập, gắn việc phát triển phong trào học tập suốt đời với xây dựng nông thôn mới, phong trào làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo; Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm, có hình thức tuyên dương khen thưởng nhân rộng các mô hình tốt, hiệu quả cao trong phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời ở địa phương, đơn vị; Củng cố, xây dựng hội Khuyến học các cấp vững mạnh làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai nhân rộng, đánh giá mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị năm 2016 trên địa bàn huyện Tam Nông. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giúp cho mọi người hiểu được những nội dung, tiêu chí của các mô hình học tập; tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, gắn tổ chức thực hiện với kiểm tra phân loại đánh giá các mô hình học tập; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ gắn phong trào xây dựng xã hội học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chương trình xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                             Tam Nông.gov.vn

Thông tin đã đăng