Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019

Phòng GD&ĐT Tam Nông tổ chức Hội nghị tập huấn BDTX, bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GVMN đầu năm học 2016 - 2017.

           Phòng GD&ĐT Tam Nông tổ chức Hội nghị tập huấn BDTX, bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GVMN đầu năm học 2016 - 2017.

          Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-PGD&ĐT ngày 22/7/2016 của Phòng GD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên MN, TH, THCS năm học 2016 - 2017; thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GDMN, Sở GD&ĐT Phú Thọ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực chuyên môn, phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ cho CBQL, GV.

          Ngày 25 - 26/8/2016, Phòng GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn BDTX, bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GVMN đầu năm học 2016 - 2017.

          Dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hán Minh Hải - HUV, Trưởng phòng GD&ĐT; tham dự hội nghị có: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách nghiệp vụ mầm non Phòng GD&ĐT, PHT phụ trách chuyên môn, Tổ trưởng tổ chuyên môn các trường mầm non trong huyện.

                            

                                     Đ/c Hán Minh Hải - HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn

          Tại hội nghị, các đồng chí CBQL, GV cốt cán của huyện đã triển khai các nội dung tập huấn:

          - Phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì cho trẻ mầm non;

          - Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi ở trường mầm non;

          - Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non;

          - Giáo dục các kỹ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1;

          - Tập huấn phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, năm học 2016 - 2017;

          - Một số nội dung cần lưu ý trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục năm học và việc thực hiện hồ sơ sổ sách trong các trường mầm non;

          - Tổ chức khảo sát kết quả tập huấn 10 môđun ưu tiên tại địa phương qua mạng.

                      

                                                           Các CBQL, GV tham gia hội nghị tập huấn

           Sau khi tập huấn ở cấp huyện, Phòng GD&ĐT chỉ đạo 100% các trường mầm non tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện các nội dung  tập huấn tới 100%  GV xong trước ngày 15/9/2016.

Thông tin đã đăng