Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Lịch công tác của Phòng từ ngày 01/8 đến 05/8/2016

                                                                                                      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                                 (Thời gian từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2016)

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Hai

01/8/2016

Buổi sáng

- Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ

- Tập huấn trường học mới lớp 6, 7 từ ngày 1-3/8/2016

- Phòng GD&ĐT

- Sở GD&ĐT

- LĐ, CB Phòng

- đ/c Hạnh, Tùng

Buổi chiều

- Sở GD&ĐT kiểm tra MN Tam Cường – chuẩn QG

MN Tam Cường

đ/c Hải, Nghị, Tâm

Ba

02/8/2016

Buổi sáng

- Tiếp xúc cử tri HĐND huyện

Xã Phương Thịnh

đ/c Hải

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

03/8/2016

Buổi sáng

- Tập huấn VNEN cấp tiểu học các ngày 3-4/8/2016

huyện Thanh Thủy

đ/c Hạnh, Cường

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Năm

04/8/2016

Buổi sáng

- Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 2200 về ANTT

 

LĐ Phòng

Buổi chiều

- Họp chi bộ (14h)

Phòng GD&ĐT

Đảng viên chi bộ

Sáu

05/8/2016

Buổi sáng

- Dự Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

Sở GD&ĐT

đ/c Hải

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

 

Thông tin đã đăng