Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Lịch công tác của Phòng từ ngày 18/7 đến 22/7/2016

                                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                              (Thời gian từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2016)

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Hai

18/7/2016

Buổi sáng

- Họp LĐLĐ huyện

 

Đ/c Hạnh,

Cường

Buổi chiều

- Họp UBND huyện

 

TP, PTP

Ba

19/7/2016

Buổi sáng

- LĐLĐ tỉnh kiểm tra CĐGD huyện

- 8h họp HĐ kỷ luật UBND huyện

PGD

 

BCH CĐ

đ/c Hải, Hạnh

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

20/7/2016

Buổi sáng

- Xác minh gia đình HS (quỹ Thiện tâm kiểm tra) từ 20-21/7/2016

- Kiểm tra trường chuẩn MN Tam Cường

Gia đình HS

 

MN Tam Cường

đ/c  Định

 

đ/c Tâm

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Năm

21/7/2016

Buổi sáng

- Họp HĐND huyện (21-22/7/2016)

TTHN huyện

đ/c Hải - TP

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Sáu

22/7/2016

Buổi sáng

- KT, tư vấn trường chuẩn THCS Quang Húc

THCS Quang Húc

đ/c Tùng

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Thông tin đã đăng