Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Lịch công tác của Phòng từ ngày 11/7 đến 15/7/2016

                                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                                (Thời gian từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2016)

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Hai

11/7/2016

Buổi sáng

- Dự kết nạp Đảng chi bộ Nội vụ - Tư Pháp

- Làm việc với trường TH Dị Nậu

Phòng họp số 2

Đ/c Hải – TP

Đ/c Hạnh, Cường

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Ba

12/7/2016

Buổi sáng

- Thăm quan, học tập kinh nghiệm từ 12/7 đến hết 14/7

Đà Nẵng

BCH CĐGD,

ông Hải - TP

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

13/7/2016

Buổi sáng

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Năm

14/7/2016

Buổi sáng

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Sáu

15/7/2016

Buổi sáng

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Buổi chiều

- Làm việc theo phân công

Phòng GD&ĐT

LĐ, CB Phòng

Thông tin đã đăng