Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019

Phòng GD&ĐT Tam Nông tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp huyện năm học 2017- 2018.

                Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-PGD&ĐT ngày 15/01/2018 của Phòng GD&ĐT về Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp huyện năm học 2017- 2018.Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp huyện năm học 2017- 2018 được Phòng GD&ĐT Tam Nông tổ chức từ ngày 10/04/2018 đến ngày 17/04/2018.

                

                                               Đ/c Hán Minh Hải - HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Hội thi

Hội đồng thi đã thực hiện đúng các quy định của Hội thi, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; Hội đồng chấm thi đánh giá công bằng, khách quan, đúng quy chế. Các nhà trường tổ chức tốt Hội thi tại cơ sở; lãnh đạo một số trường chủ động hướng dẫn học tập, nghiên cứu bồi dưỡng và tiến hành kiểm tra cho giáo viên tham gia dự thi; một số đơn vị đạt đựơc thành tích cao như các trường THCS: THCS Hưng Hóa, Tam Cường, Thọ Văn, Vực Trường.

                               Đ/c Hán Minh Hải - HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT trao giải Nhất cho các giáo viên

Hội thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo khách quan, công bằng, trung thực, khoa học có tác dụng tốt trong việctạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

                            Đ/c Hoàng Đình Hạnh - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT trao giải Nhì cho các giáo viên 

               Hội thi góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD ý thức tự học tập, tự nghiên cứu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Qua Hội thi phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, tạo động lực phát triển cho sự nghiệp giáo dục của toàn ngành.

              

                                  Đ/c Hoàng Đình Hạnh - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT trao giải Ba cho các giáo viên 

Kết quả của Hội thi: Tổng số có 52/62 thí sinh đạt giải = 83,9% (trong đó: Giải Nhất: 4/52 = 7,7%; Giải Nhì: 09/52 = 17,3%; Giải Ba: 19/52 = 36,5%; Giải KK: 20/52 = 38,5%).

 

     Đ/c Hoàng Đình Hạnh, đ/c Lê Ngọc Nghị - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT trao giải Khuyến khích cho các giáo viên 

                                                                                                                                                    T/h: Lê Ngọc Nghị

Thông tin đã đăng