Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông đi thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), chiều ngày 26/7/2017, Phòng GD&ĐT Tam Nông tổ chức đi thăm và  tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước.

 

         Đồng chí Hán Minh Hải - HUV Trưởng phòng GD&ĐT  huyện thăm và tặng quà cho gia đình

                                         bà Vũ Thị Thảo - khu 7, thị trấn Hưng Hóa là mẹ của liệt sĩ

Trong nhiều năm qua, cơ quan Phòng GD&ĐT Tam Nông đã thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách và có công với đất nước. Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý  “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách và có công với đất nước cho sự độc lập, tự do của dân tộc.

 

          Đồng chí Hán Minh Hải - HUV Trưởng phòng GD&ĐT  huyện thăm và tặng quà cho gia đình

                                         ông Nguyễn Ngọc Quyến là bệnh binh ở khu 8, xã Hương Nộn

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình: Bà Vũ Thị Thảo là mẹ của liệt sĩ ở khu 7, thị trấn Hưng Hóa, ông Nguyễn Văn Thắng là thương binh ở khu 5, xã Hương Nộn, ông Bùi Quý Nhã là thương binh ở khu 6, xã Hiền Quan, ông Lý Văn Quang là thương binh ở khu 5, xã Thượng Nông, ông Nguyễn Ngọc Quyến là bệnh binh ở khu 8, xã Hương Nộn, bà Nguyễn Thị Khuyên là vợ thương binh Hán Văn Thực ở khu 3, xã Tam Cường.

 

             Đồng chí Lê Ngọc Nghị - PTP cùng các đ/c cán bộ Phòng GD&ĐT huyện thăm và tặng quà

                             cho gia đình ông Nguyễn Văn Thắng là thương binh ở khu 5, xã Hương Nộn

 

Hoạt động thăm hỏi và  tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước của Phòng GD&ĐT Tam Nông góp phần cùng xã hội thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công tác đền ơn, đáp nghĩa; đồng thời nhắc nhở, giáo dục các thế hệ niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ ông cha cho nền độc lập và tự do của dân tộc, thấy rõ hơn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.  

 

          Đồng chí Lê Ngọc Nghị - PTP cùng các đ/c cán bộ Phòng GD&ĐT huyện thăm và tặng quà

                             cho gia đình ông Bùi Quý Nhã là thương binh ở khu 6, xã Hiền Quan

Đến thăm và tặng quà các gia đình, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tam Nông đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế, cuộc sống của các thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh mất mát và sự đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và nhấn mạnh sự hy sinh cao cả của các gia đình thương binh, liệt sỹ luôn là niềm tự hào để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Đồng thời, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, luôn sống vui, sống khỏe là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua của địa phương; tích cực động viên con, cháu và mọi người xung quanh trong lao động, sản xuất, học tập và công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước không ngừng phát triển.

            Đồng chí Lê Ngọc Nghị - PTP cùng các đ/c cán bộ Phòng GD&ĐT huyện thăm và tặng quà

                      cho gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên là vợ thương binh ở khu 3, xã Tam Cường

                                                                                                                                           T/h Lê Ngọc Nghị

 

Thông tin đã đăng