Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Đại hội Chi bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2020 thành công tốt đẹp!

            Đại hội Chi bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2020 thành công tốt đẹp!

             

         Đ/c Hán Minh Hải - HUV, Trưởng phòng GD&ĐT, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

                                                           phát biểu khai mạc Đại hội

Ngày 14/7/2017, Chi bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2020.

 

             Đ/c Hoàng Đình Hạnh - PTP GD&ĐT, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

                                               trình bày các báo cáo tại Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2017 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối Chính quyền, Chi bộ GD&ĐT đã đoàn kết, thống nhất, tạo được sức mạnh trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ bản đã hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Chi bộ đã đề ra.

1.1. Huy động trẻ mầm non đến trường

Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 30,6%, vượt 7,6% so với Nghị quyết Đại hội.

Huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 97,8%, đạt so với Nghị quyết Đại hội.

1.2. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 3,7%, đạt so với Nghị quyết Đại hội (dưới 4%).

Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 3,8%, đạt so với Nghị quyết Đại hội.

1.3. Đánh giá, xếp loại đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở

1.3.1. Kết quả đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học

Kết quả đánh giá năng lực: Loại Tốt, Đạt đạt 99%, tăng 1,5% so với Nghị quyết Đại hội.

Kết quả đánh giá phẩm chất: Loại Tốt, Đạt đạt 99,7% tăng 0,1%  so với Nghị quyết Đại hội.

Kết quả đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành và Hoàn thành tốt đạt 99,7%, tăng 0,5% so với Nghị quyết Đại hội.

1.3.2. Kết quả đánh giá xếp loại học sinh THCS:

- Hạnh kiểm Khá, Tốt đạt 95,5%, đạt so với Nghị quyết Đại hội.

- Học lực Khá, Giỏi đạt 48,1%, đạt so với Nghị quyết Đại hội.

1.4. Học sinh giỏi qua các kỳ thi cấp tiểu học và THCS

- Học sinh đạt giải tại các kỳ thi cấp huyện đạt tỷ lệ 56,3%, vượt 5,6% so với Nghị quyết Đại hội.

- Học sinh đạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh đạt tỷ lệ 50%, đạt so với Nghị quyết Đại hội.

- Học sinh đạt giải các cuộc thi cấp Quốc gia: 15 giải (trong đó: Huy chương Bạc: 04, Huy chương Đồng 07, giải KK 04); tăng so với nhiệm kỳ trước 11 giải.

1.5. Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tiểu học và tốt nghiệp THCS

- Giáo dục mầm non đạt 100%, đạt so với Nghị quyết Đại hội.

- Hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,1%, đạt so với Nghị quyết Đại hội.

- Tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 96,93%, đạt so với Nghị quyết Đại hội.

1.6. Xếp loại CBQL, giáo viên theo chuẩn

- Số cán bộ quản lý được xếp loại khá, xuất sắc đạt tỷ lệ 92,9%, vượt 4,2% so với Nghị quyết Đại hội.

- Số giáo viên được xếp loại khá, xuất sắc đạt tỷ lệ 99,3%, vượt 9,3% so với Nghị quyết Đại hội.

1.7. Giáo viên dạy giỏi các cấp

- Giáo viên đạt giải tại kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt tỷ lệ 87%, vượt 17% so với Nghị quyết Đại hội. 

- Giáo viên đạt giải tại kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 22/22 giáo viên được công nhận GVDG cấp tỉnh, tỷ lệ 100%, trong đó có 9 giáo viên được tôn vinh xuất sắc; vượt 20% so với Nghị quyết Đại hội. 

1.8. Xây dựng trường chuẩn quốc gia

Trong nhiệm kỳ có 06 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và 03 trường đang hoàn thiện các tiêu chuẩn chuẩn quốc gia; đạt so với Nghị quyết Đại hội.

1.9. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ hàng năm đều được xếp loại trong sạch vững mạnh (năm 2015 đạt TSVM tiêu biểu); cơ quan phòng GD&ĐT đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; công đoàn cơ sở được xếp loại vững mạnh. Đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

 

             Đồng chí Phan Đức Tài - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, Bí thư Đảng bộ

                                        Khối chính quyền phát biểu chỉ đạo Đại hội.

            Kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục các cấp học:

                - Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi: Đạt chuẩn.

                - Phổ cập giáo dục tiểu học: Đạt mức độ 3.

                - Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Đạt mức độ 2.

                - Xóa mù chữ: Đạt mức độ 2.

             

                   Đồng chí Phan Đức Tài - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, Bí thư Đảng bộ

                                        Khối chính quyền tặng hoa chúc mừng Đại hội.

          Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ GD&ĐT Tam Nông tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

            1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể 2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

5. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

                6. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

 

                     Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới 2017 - 2020 ra mắt Đại hội

Đồng chí Hán Minh Hải - HUV, Trưởng phòng GD&ĐT tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 phát biểu bế mạc Đại hội và hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ mới đã đề ra./.

 

                                                                                                                                      T/h: Lê Ngọc Nghị

 

 

 

Thông tin đã đăng