Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2017

 Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và nghiệp vụ cho cán bộ khuyến học cơ sở, ngày 15-16/6/2017, Hội Khuyến học huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2017 cho cán bộ khuyến học trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, phòng GD&ĐT huyện, các đồng chí thường trực Hội Khuyến học huyện và toàn thể lãnh đạo Hội Khuyến học 20 xã, thị trấn và 7 Chi hội trực thuộc.

 
 

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2017

Tại buổi tập huấn, các cán bộ khuyến học tập trung nghiên cứu 4 chuyên đề chính là: những nội dung mới trong bản Điều lệ hội khuyến học sửa đổi, bổ sung; những nội dung chính trong việc xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã; những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; một số văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng và những kết quả đạt được của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời của khuyến học huyện nhà trong những năm qua. Đồng chí cũng đề nghị Hội khuyến học từ huyện đến cơ sở phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn, tồn tại để thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và đẩy nhanh quá trình tổ chức triển khai đại trà các mô hình học tập trong thời gian tới trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2020 có: 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập, các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; 75% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 60% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 70% cộng đồng (khu dân cư) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 70% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 100% cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng chuẩn quy định; 70% lao động nông thôn, người lao động được tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao KH – KT, công nghệ sản xuất, hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc tại các trung tâm học tập cộng đồng. Tại hội nghị, đồng chí cúng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Hội khuyến học và các cơ sở trong huyện thực hiện tốt các nội dung và biện pháp cụ thể đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đảng và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực để nâng cao nhận thức về sự cần thiết xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, tổng kết kinh nghiệm, có hình thức tuyên dương khen thưởng, nhân rộng các mô hình tốt, hiệu quả cao; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào khuyến học, khuyến tài; phối hợp với ngành GD&ĐT, các đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị xã hội phát động phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác xã hội hóa vận động các nguồn tài trợ cho quỹ khuyến học, khuyến tài… Buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hội khuyến học để cán bộ cơ sở áp dụng, thực hiện hiệu quả, quan tâm, làm tốt công tác khuyến học tại địa phương mình. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò của Hội kuyến học trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện./.

                                                                                                                                    Tamnong.gov.vn

Thông tin đã đăng